Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

Mis on doktorikool?

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool on loodud Euroopa Liidu struktuurifondide Inimressursi arendamise rakenduskava meetme "Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine" alameetme "Doktorikoolid" projekti toetusel. Loe edasi

Toetuste taotlemine

Kaitsmised

Töö- ja pereelu ühitamise rollide muutustest lastevanematel Eesti, Soome ja Rootsi võrdluses
Fiskaalkriisi mõju avalikule haldusele – kärbete juhtimine ja muutused otsustusprotsessides
Elamusturunduse ja riigi brändimise kontseptualiseerimine turunduse juhtimise vaatenurgast
Varasemad