Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

Mis on doktorikool?

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool on loodud Euroopa Liidu struktuurifondide Inimressursi arendamise rakenduskava meetme "Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine" alameetme "Doktorikoolid" projekti toetusel. Loe edasi

Toetuste taotlemine

Kaitsmised

Kliendiorientatsioon Eestis kõrghariduses ärialast haridust omandavate bakalaureusetudengite vaatenurgast
Ettevõtte tulumaksu mõju otsestele välisinvesteeringutele: järeldusi Euroopa Liidu andmestikust
Keskkonnamaksude jaotuslikud ja käitumuslikud efektid Eesti näitel
Varasemad