Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

Mis on doktorikool?

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool on loodud Euroopa Liidu struktuurifondide Inimressursi arendamise rakenduskava meetme "Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine" alameetme "Doktorikoolid" projekti toetusel. Loe edasi

Toetuste taotlemine

Kaitsmised

Sihtkoha brändimine ja sümbolilise kapitali konstrueerimine pärandiruumi taastootmise protsessis UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvate hansalinnade vanalinnade näitel
Ohutusteadmiste hindamine ohutusjuhtimises jätkusuutlikkuse tagamiseks Eesti väikestes ja keskmistes ettevõtetes
Reisikäitumise uurimine mobiiltelefonidel põhinevate andmetega: pikaajalisest andmestikust tulenevad uued teadmised inimeste ruumikasutusest
Varasemad