Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

Mis on doktorikool?

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool on loodud Euroopa Liidu struktuurifondide Inimressursi arendamise rakenduskava meetme "Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine" alameetme "Doktorikoolid" projekti toetusel. Loe edasi

Toetuste taotlemine

Kaitsmised

Organisatsiooniline kontroll ülikoolide juhtimises: mitmeparadigmaline lähenemine Tartu Ülikooli näitel
Kliendiorientatsioon Eestis kõrghariduses ärialast haridust omandavate bakalaureusetudengite vaatenurgast
Ettevõtte tulumaksu mõju otsestele välisinvesteeringutele: järeldusi Euroopa Liidu andmestikust
Varasemad