Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

Mis on doktorikool?

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool on loodud Euroopa Liidu struktuurifondide Inimressursi arendamise rakenduskava meetme "Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine" alameetme "Doktorikoolid" projekti toetusel. Loe edasi

Toetuste taotlemine

Kaitsmised

Roheliste transpordikoridoride kontseptsioon ja juhtimine
Eesti vähemusrahvuste kultuur: poliitikaeesmärkide saavutamine, instrumendid ning organisatsioon
Ida-Lääs ränne Euroopas: Eesti taasiseseisvumisjärgne väljaränne ja tagasiränne
Varasemad