Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

Mis on doktorikool?

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool on loodud Euroopa Liidu struktuurifondide Inimressursi arendamise rakenduskava meetme "Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine" alameetme "Doktorikoolid" projekti toetusel. Loe edasi

Toetuste taotlemine

Kaitsmised

Raamatupidamislik käsitlus ülikooli teaduskonna sotsiaaltulemuse arvestuseks Tartu Ülikooli näitel
Organisatsiooniline kontroll ülikoolide juhtimises: mitmeparadigmaline lähenemine Tartu Ülikooli näitel
Kliendiorientatsioon Eestis kõrghariduses ärialast haridust omandavate bakalaureusetudengite vaatenurgast
Varasemad