Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

Mis on doktorikool?

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool on loodud Euroopa Liidu struktuurifondide Inimressursi arendamise rakenduskava meetme "Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine" alameetme "Doktorikoolid" projekti toetusel. Loe edasi

Toetuste taotlemine

Kaitsmised

Elamusturunduse ja riigi brändimise kontseptualiseerimine turunduse juhtimise vaatenurgast
Juhtimisparadigma väärtused propageeritud ja tegelikul tasandil kui organisatsiooni edukuse eeldused
Roheliste transpordikoridoride kontseptsioon ja juhtimine
Varasemad