Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

Mis on doktorikool?

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool on loodud Euroopa Liidu struktuurifondide Inimressursi arendamise rakenduskava meetme "Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine" alameetme "Doktorikoolid" projekti toetusel. Loe edasi

Toetuste taotlemine

Kaitsmised

Täiskuluarvestuse mudel ja selle rakendamine ülikoolides (Tallinna Tehnikaülikooli näitel)
Elektrooniline hääletamine Eestis: õiguspärasus, mõju ja usaldus
Töökiusamine Eesti organisatsioonides: levik ja põhjused
Varasemad