Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

Mis on doktorikool?

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool on loodud Euroopa Liidu struktuurifondide Inimressursi arendamise rakenduskava meetme "Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine" alameetme "Doktorikoolid" projekti toetusel. Loe edasi

Toetuste taotlemine

Kaitsmised

Töökiusamine Eesti organisatsioonides: levik ja põhjused
Töö- ja pereelu ühitamise rollide muutustest lastevanematel Eesti, Soome ja Rootsi võrdluses
Fiskaalkriisi mõju avalikule haldusele – kärbete juhtimine ja muutused otsustusprotsessides
Varasemad